Aktiviteter

 • 25-årsjubileet


 • Vårfåglar


 • Fågelbordsräkningen


 • Stadsfågelräkningen


 • Havsörnsräkning


 • Strömstareinventering


 • Ringmärkning av ugglor


 • Ringmärkning Lisjöviken


 • Fågelkurs, Börja skåda fågel


 • Holktillverkning och försäljning.


 • Fågelinfluensan i sverige (060228)


 • Tidigare års program